Ulusal Bölgesel Küresel Barış ve Güvenlik ile Risk Analizi Strateji Geliştirme Semineri


Orta seviye bürokrat ve akademisyenlere Ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk analizi ve strateji geliştirme konularında seminerler verilmesi amaçlanmaktadır.

Amacımız özgün ve nitelikli bilgi üretmek, analizler yaparak strateji geliştirmek ve bunu geniş kitlelerle paylaşmaktır.
Küresel, bölgesel ve ülke bazlı, politik, sosyolojik, kültürel, askeri, demografik ve ekonomik konularda güvenlik ağırlıklı olarak aşağıdaki konularda seminerler düzenlenmektedir.

- Siyaset ve güvenlik
- Teknik, taktik ve stratejik güvenlik
- Güncel güvenlik

Siyaset ve Güvenlik Seminer Programları:
• Yeni güvenlik yaklaşımları: Kuram ve Uygulama,
• Çatışma çözümü ve terörizmle mücadele,

Teknik-Taktik-Operatif-Stratejik Güvenlik seminer Programları:
• İstihbarat kuramı ve strateji örgütleri,
• Siber(bilgi tabanlı) Güvenlik ve Siber Savaş,
• Geleceğin Güvenlik Sorunları: Küresel değerlendirme,
• 21. Yüzyıl’ da Savaş ve Çatışma: Hibrit, Dijital, Robotik v.d. Savaşlar

Güncel Güvenlik Sistemleri Seminer Programları:
• Suriye Küresel İç Savaşı ve Türkiye
• Afrika’ nın Güvenlik Sorunları ve Türkiye,
• Asya –Pasifik’ de Denge Arayışları ve Güç Mücadeleleri: Çin-ABD ve Diğerleri


matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon