TESUD A.Ş.nin 2018 Mali yılı, 11 nci  Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Şubat  2019 Perşembe  günü Saat 11,00'de Atatürk Bulvarı Dirim İş Hanı No:59/18 şirket merkezi olan adreste yapılmıştır.

Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlik Belgesi Alınmasına Yönelik Seminerler Devam Etmektedir

matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon