FAALİYET ALANLARI

EĞİTİM


Eğitim politikasının temel amacı; düşünce,algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven sorumluluk duygusuna sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik değerleri benimsemiş, milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen “Bilgi Toplumu insanı” yetiştirebilmektir.

Türkiye’nin sürdürülebilir gelişimi ve büyüme hedeflerini destekleyen nitelikli insan kaynakları, bu amacı destekleyen eğitim süreci içinden elde edilebilecektir. Bu nedenle TESUD A.Ş.nin eğitim alanında ilgi duyduğu Bilgi ve İletişim Teknolojileri fırsatlarının bazı başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

- e-öğrenme ortamları için eğitim içerik geliştirme, materyal hazırlama, hizmet içi eğitim içerikleri,
- AB sürecine uyum için eğitim sertifikasyonu ve bunların alt yapı hizmetleri,
- Bilgi Toplumuna dönüşümde yeni is tanımları için sertifikalı eğitim portalleri,
- Engelliler ve aileleri için eğitim hizmetleri,
- Ülkenin farklı kesimlerinde, öğrenci, Kamu çalışanları, KOBİ’ler, vb. bilgisayar yazar ve okurluğunun arttırılmasını destekleyen özel projeler,
- Eğitim sektörüne özel Ar-Ge projeleri

Yukarıda belirtilen  alanlarda   eğitim verecek tecrübeli ve yetişmiş çok sayıda TESUD üyesi bulunmakta olup bu personelden   azami ölçüde yararlanılması hedeflenmektedir.

matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon