FAALİYET ALANLARI

LOJİSTİK HİZMETLERİ


TESUD A.Ş.  Özellikle NATO’ya uyumlu malzeme kodlandırma ve koordinasyonu ile Entegre Lojistik Destek ve Bilgi Sistemleri (LBS) konusunda  yetişmiş personeli ile   alanında büyük bir bilgi birikimine sahiptir. Bilgisayar destekli lojistik destek ve tedarik ile verilerin elektronik ortamda tutulması ve kullanılabilmesi gündeme gelmiş ve bu gelişme ile lojistik destek faaliyetlerinin ilkel kağıt ortamından kurtarılarak daha etkin ve hızlı bir şekilde yapılabilmesini mümkün kılınmıştır. Bu süreci takiben ortaya çıkan Entegre Lojistik Destek kavramı ise bir sistemin başlangıç safhalarından itibaren, kullanılıp envanter dışına çıkartılmasına kadar uzanan süreç boyunca lojistik destek ihtiyaçlarının planlanmasını ve uygulanmasını gündeme getirmiştir.

Sistemin ömür devri boyunca, sisteme ilişkin lojistik desteğin tanımı, tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, temini, konuşlandırılması, işletimi, desteği ve kullanımdan kaldırılması faaliyetlerini maliyet etkin olarak planlayan ve bu planın uygulanmasını sağlayan tüm idari ve teknik aktivitelerin gerçekleştirildiği süreçtir.

TESUD A:Ş. Lojistik Mühendisliği konusunda aşağıda sıralanan alanlarda çözüm  üretmektedir.

NATO ve Uluslararası standartlara uyumlu Entegre Lojistik Destek ve Bilgi Sistemleri
NATO’ya uyumlu malzeme kodlandırma ve koordinasyon sistemleri
Lojistik Destek Analizleri
Lojistik Destek İhtiyaç Tanımlamaları
Desteklenebilirlik ve Desteklenebilirlik Analizlerimatbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon